Türkiye’de de motorine bitkisel atık yağlar karıştırılacak

Motorine bitkisel atık yağ karıştırılması zorunlu oldu

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile motorine biodizel karıştırılması düzenlemesi kesinleşti. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Tebliğ’in girişinde düzenlemenin amacı:
Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, bitkisel atık yağların etkin olarak geri kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.” şeklinde belirtildi.

Türkiye’de satılan motorin türlerine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağdan elde edilen biodizelin harmanlamasına ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğ 1 OCAK 2018 tarihinde tam olarak yürürlüğe girecek.

Yeni Tebliğ’e göre enerjide dışarıya bağlımlılığın sonucu artan ithalat faturasını kısabilmek, bu atıkları geri kazanabilmek  için motorin yakıtının içine bitkisel atık yağların eklenmesi zorunlu kılındı.

Tebliğin 5. maddesinde konuyla ilgili şunlar yazıldı:

Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.”

Motorine her tür bitkisel yağ atığı katılır mı?

Yine Tebliğ’de motorin içine karıştırılacak bitkisel yağ atıklarının ilgili kurallara ve teknik yartnamelere de uygun olması zorunlu kılındı.

Düzenlemenin kurallarını ortaya koyan Tebliğ’in diğre detayları da maddeleriyle şöyle sıralandı:

 

Uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde geçen harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın % 0,01’e yuvarlatılarak değerlendirilir.

(2) Takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için harmanlama yükümlülüğü aranmaz.

(3) Motorine biodizel harmanlama işlemi tankta ve/veya satış esnasında gerçekleştirilebilir.

(4) İhrakiye amacıyla ikmal edilen motorin, biodizel harmanlama yükümlülüğü dışındadır.

Harmanlanma oranının yeniden belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Piyasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti ve piyasayı bozucu durumların Kurum tarafından tespiti halinde, Kurul bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan harmanlama oranını yeniden belirleyebilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz