Türkiye Trafik Risk Haritası çıkarıldı

0

 

“Türkiye Trafik Risk Haritası" hazırlandı

Liberty Sigorta, trafik kazalarının yoğun olduğu ülkemizde, 81 ilin trafik risk haritasını çıkardı. Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde ve Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı ve Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aykut Toros'un danışmanlığında hayata geçirilen bu araştırma sonuçları, nüfusa göre kaza oranı yüksek illerin, trafik kurallarına da en az dikkat eden şehirler olduğunu gösteriyor.

Araştırma aracılığıyla Liberty Sigorta, cep telefonu kullanımı, hız sınırının aşılması ve kemer kullanmama başlıklarında tüm illerin karnesini çıkardı. Buna göre, Türkiye’nin trafik açısından en risksiz bölgesi İç Ege olurken, Doğu Marmara ve Kuzeydoğu Anadolu ise en tehlikeli bölge olarak ölçüldü.Araştırma sonuçları, Türkiye’nin %70’inin emniyet kemeri kullanmadığını, bu oranın kimi illerde %96’ya kadar yükseldiğini gösteriyor. Araç sürerken cep telefonu kullanımı konusunda, % 8.9’luk kural ihlali ile göreceli olarak “geçer not” alan Türkiye’de, şoförlerin %27.9’u ise hız tahditlerini ihlal ediyor.

Demografik kırılımsal açıdan incelendiğinde, kadınların hız tahditlerine uyma ve emniyet kemeri kullanımında erkeklere göre daha dikkatli davranmasıyla, kadınların trafikte daha temkinli olduğuna dair yaygın inanış doğrulanmış oldu. Ancak cep telefonu kullanımı konusunda erkeklerin daha dikkatli olduğu gözlendi.

Denetlemenin olmadığı yollarda gerçekleştirilen araştırma, sürücülerin bu tip yollarda daha dikkatsiz davrandıklarını ortaya koydu. Dış kontrolün, sürücüleri daha tedbirli araç kullanımına yönlendirdiği ve ölümlü trafik kazalarının sayısında azalma sağladığı gözlemlendi.

Araştırmadan çıkan diğer dikkat çekici sonuçları

Ölçümlenen tüm kurallar çerçevesinde iller bazında yapılan toplam analizlere göre, illerimizin %25’i “Yüksek Riskli” ve %46’sı “Riskli” ve %11’i “Güvenli” olarak değerlendirildi.

Eğitim düzeyi yükseldikçe, kurallara riayet oranının da arttığı belirlendi.

İstanbul gibi büyük şehirlerde maddi hasarlı trafik kazaları görülürken, ölümlü kazaların ağırlıklı olarak şehirlerarası yollarda meydana geldiği ortaya çıktı.

Emniyet kemeri kullanımının, özellikle tır, kamyon gibi araçlarda hemen hemen sıfıra yakın olduğu tespit edildi.

Araştırmada incelenen 3 temel konu ile ilgili detaylı sonuçlar ise şöyle ortaya çıktı:

·Emniyet Kemeri Kullanımı

Türkiye genelinden emniyet kemeri kullanmama oranı tüm araç tipleri açısından % 70 ortalama gibi son derece yüksek bir oran olarak ölçüldü. Bu oran İstanbul’da yine % 70 olarak kaydedildi.

Tüm araç tipleri dikkate alındığında emniyet kemeri takma kuralı ihlalinin en sık gözlemlendiği il, trafik kazaları açısından riskli bölge olarak ayırt edilen Doğu Anadolu bölgesindeki Ağrı (% 96, 9). Ağrı’yı takip eden iller: Kahramanmaraş (% 94, 7), Hatay (% 92), Diyarbakır (% 91, 3) ve Artvin (% 91, 4).

Emniyet kemeri takma kuralının en az sıklıkla ihlal edildiği ile ise Kırşehir (% 42, 1). Kırşehir’i takip eden iki ilin Ege bölgesinde yer aldığı görüldü: Afyon (% 43, 9) ve Balıkesir (% 43). Diğer iller Çorum (% 44, 2) ve Denizli (% 44, 2).

Erkek sürücülerin % 71, 8’inin emniyet kemeri takma kuralına uymadığı, kadın sürücülerin ise % 41’inin bu kurala uymadığı görülmüştür.

 

Cep Telefonu Kullanımı

 

Cep telefonunu kullanmama kuralı ihlali, Türkiye genelinden tüm araç tipleri açısından % 8, 9 gibi göreceli olarak yüksek olmayan bir oran olarak ölçüldü. İstanbul’da ise toplam gözlemlenen araçların % 7,9’u bu kuralı ihlal etmiştir.

Türkiye genelinde tüm araç tipleri dikkate alındığında, cep telefonu kullanmama kuralı ihlalinin en sık gözlemlendiği il Çanakkale (% 59, 7). Bu kuralın ihlali açısından Çanakkale’yi takip eden iller sırası ile: Osmaniye (% 37, 5), Erzincan (% 34, 6), Ardahan (% 34, 1), Iğdır (% 31, 1), Kars (% 27, 5) ve Hakkari (% 27, 4).

Türkiye genelinde tüm araç tipleri dikkate alındığında cep telefonu kullanmama kuralının en az sıklıkla ihlal edildiği ilin Kırıkkale olduğu gözlemlenmiştir (% 0, 3).

 

Hız Tahditlerine Uyma

Türkiye genelinde tüm araç tipleri açısından hız tahdidine uyma durumu % 72, 1, ihlali ise % 27, 9 iken, bu oran illere ve bölgelere göre önemli fark gösteriyor.

İstanbul’da ise toplam gözlemlenen araçların % 0, 4’ü bu kuralı ihlal etmiştir. Bu durum trafik sıkışıklığı ile açıklanabilir.

Türkiye genelinde tüm araç tipleri dikkate alındığında hız tahdidi kuralı ihlalinin en sık gözlemlendiği il Eskişehir (% 69. 9). Eskişehir’i takip eden iller sırası ile, Erzurum (% 69, 7), Karabük (% 65, 3), Sivas (%61, 9), Kütahya (%61, 0), ve Karaman (% 60, 6).

Erkek sürücülerin en yüksek oranda hız tahdidi kuralını ihlal ettiği iller sırasıyla, Erzurum (%76, 3), Eskişehir (%71, 4) ve Tekirdağ (%69, 2).

  • Kadın sürücülerin hız tahdidi kuralını ihlal etme oranının yüksek olduğu iller ise Kocaeli (%66, 7), Ağrı (%50) ve Gümüşhane (%100) olarak sıralanıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here