Tüketici Kanunu değişti. Peki şimdi ne olacak?

 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi sırada kanunun uygulanmasını sağlayacak ikincil mevzuatların yayınlanması var.

 

İkincil düzenlemeler ile kanunun nasıl uygulanacağı kesinlik kazanacak ve günlük hayata yansıyacak.

 

Yeni Tüketici Kanunu, karşılaştırmalı reklamlardan orantalı kuramına kadar pek çok yeniliği beraberinde getirecek.

 

İçinde yayın kuruluşlarına marka ve model adı anmama gibi kısıtlamalar da içeren ve bunları reklam olarak edğerlendiren kanunun, uygulama kısmı için ikincil düzenlemelere kadar sektörlerle buluşmalar da gerçekleştirilecek.

 

CUMHURBAŞKANI GÜL ONAYLADI   

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün onayının ardından Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Birçok farklı alanda tüketicilerin haklarını ve bu hakları ihlal edenler hakkında uygulanacak yaptırımları düzenleyen Kanun, yayıncılık ve reklamcılık sektörleri açısından da değişiklikler içeriyor.

 

KARŞILAŞTIRMALI REKLAM SERBEST BIRAKILIYOR

Kanun, ‘Ticari reklam’ başlıklı 61′inci maddesinin 5′inci fıkrasında yer verilen “Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir” ifadesi ile karşılaştırmalı reklamların da önünü açıyor. Söz konusu maddenin hükümleri şöyle sıralanıyor;

 

 

Ticari reklam

MADDE 61 – (1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.

(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.

(4) Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.

(5) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.

(6) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüdür.

(7) Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(8) Ticari reklamlara ilişkin getirilecek sınırlamalar ile bu reklamlarda uyulması gereken usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

OTOMOBİL HABERLERİ YAPILAMAYABİLİR

Düzenlemenin Ticari Reklam bölümünün 4. Maddesi otomotiv basınını yakından ilgilendiriyor.

 

Kanuna göre yapılacak haberlerde gizil reklam olarak değerlendirilebilecek marka ve model ismi gibi tanıtıcı mahiyette şekil ve ibarelere yer verilemeyecek.

 

Burada uzman sektörler için yayıncılık yapan ve tüketicileri örneğin otomotivde veya teknolojide bilgilendirmeyi amaçlayan marka ve model adı geçen yazılar reklam kabul edilecek.

 

Bu durumda ne gazetelerde otomobil sayfaları kalır, ne otomobil dergileri ne de otomotiv siteleri. Markaların sosyal medya uygulamaları bile reklam olduğu belirtilmedikçe yayından kalkabilir.

 

Belki iyi yanını düşünüp, dümdüz basın bültenlerini hiç bir editöryal katkıda bulunmadan yayınlamak veya bir yazıyı bir yerlerden apartmanın sonu gelebilir.

 

KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLAR YAPILABİLECEK

Bu arada yeni Tüketici Kanunu, karşılaştırmalı reklam yapabilmeyi de serbest kılıyor. Uygulaması nasıl olur bilinmez ama örnekleri yurtdışında olan reklamlar Türkiye sınırlarında da yayınlanmaya başlanabilir.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz