Toma Ar-ge’sine devlet teşviği

Türkiye’de toplumsal olayların bastırılmasında biber gazı ve tazyikli su sıkmalarla hatırlanan TOMA üreticilerinden Katmerciler, Ar-Ge Merkezi kuruyor. Katmerciler’in Ar-Ge Merkezi için yaptığı başvuru Bilim, Teknololji ve Sanayi Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Türkiye araç üstü ekipman üreticilerinden Katmerciler, yeni ürün geliştirmeye yönelik 80 kişilik Ar-Ge Merkezinin kuruluşunu tamamlayarak Sanayi Bakanlığı’ndan onay aldı.
Şirket, bu akreditasyonu sağlayan Türkiye’nin 228’inci şirketi oldu.

30’U MÜHENDİS 80 PERSONEL

Şirketin uzun vadeli planlamalarında ve uluslararası vizyonunda stratejik bir yer tutan Ar-Ge Merkezi, 30’u mühendis olmak üzere 80 kişilik ekibiyle tamamen yeni ürün geliştirmeye odaklanacak.

Merkez, mevcut araç üstü ekipmanların geliştirilmesinin yanı sıra yeni ürün segmentlerine de yoğunlaşacak.
Ayrıca, savunma sanayine yönelik ürün geliştirmede de kritik rol oynayacak.
Ar-Ge Merkezleri bakanlık tarafından akredite edilen tüm şirketlerde olduğu gibi, Katmerciler’in araştırma ve geliştirme çalışmalarının finansmanına devlet tarafından çeşitli teşvik ve indirimlerle destek sağlanacak. Bu destek, şirkete, Ar-Ge çalışmalarına daha fazla odaklanma imkanı sunarken, yaratacağı güven sayesinde uluslararası işbirliği fırsatlarının hayata geçirilmesini de kolaylaştıracak.

Cevap Gönder

Please enter your comment!
Please enter your name here