Otomobil almak isteyenler, nelere dikkat ediyor?

0

Kadınlar daha pasif

Yapılan araştırmada soruları yanıtlayan kişilerin 3'te 2'si araç sahibi. Bu oranın çoğunu erkekler ve ABC1 sosyoekonomik sınıfına mensup kişiler oluşturuyor. 18-24 yaş arası araç sahibi olanların oranı ise diğerlerine göre daha düşük. Araç sahibi olmayanların 5'te 1'i yani bi diğer deyişle yüzde 21'i maddi yetersizliklerden dolayı araç alamıyor. Mevcut araç sahibi olanların yüzde 81'i ise aracını değiştirmek istiyor. Araçlarını değiştirmek isteyenlerin çoğunlukla erkekler; araç sahibi olmak isteyenlerin de 18-24 yaş grubunda yoğunlukta olması dikkat çekerken; araba almayı düşünmeyenlerin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.

Araba alınacaksa krediyle

Görüşülenlerin yaklaşık yarısı arabasını banka kredisiyle almak isterken; bunu %38 ile kendi birikimiyle almak isteyenler  takip ediyor. 18-24 yaş arası gençler ise çoğunlukla arabasını kendi birikimleriyle almak niyetinde.  Takas avantajından yararlanmak isteyenler ise daha çok 45 yaş ve üzerindeki, C1 grubu ve erkekler. Arabasını banka kredisiyle almak isteyen her 4 kişiden 3’ü krediyi firmanın yönlendirmesiyle anlaşmalı oldukları bir bankadan almak istiyor. Bu kişiler ağırlıklı olarak AB sosyoekonomik sınıfına mensup kişiler.

 Fiyata vurgu bekleniyor

Araştırmaya katılanların %77’si otomobil kampanyalarında fiyata vurgu yapılmasını istiyor. Bunu %71 ile yakıt tüketimi, %63 ile ödeme seçenekleri takip ediyor. Teknik özelliklerin vurgulanmasını isteyenler ağırlıklı olarak erkekler. 18-24 yaş arası gençler tasarım özelliklerine vurgu yapılmasını ağırlıklı olarak isterken, ödeme seçenekleri ve satış sonrası servis ağına diğer yaş gruplarına görece daha az ilgi duyuyor. Ayrıca, ödeme seçenekleri ve konfor da 45 yaş ve üzeri grubun vurgu yapılmasını görece daha az istedikleri özellikler olarak göze çarpıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here