Hurda indirimi yükseldi, köprü geçişi yeniden düzenlendi

Bayramdan önce Torba Yasa ile gündeme gelen değişiklikleri içeren Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Otomobil satışlarının geçen yıla göre yarı yarıya azaldığı bir dönemde uygulamaya giren yeni kararların haziran ayı satışlarına can verebileceği tahmin ediliyor. Haziran sonuna kadar ÖTV ve KDV indirimlerinin de desteklediği otomobil satışlarının, Hurda indiriminin artırılmasıyla ne olacağı ay sonunda görülecek.

Mayıs ayı başında hurda indirimine konu matrah yükseltilmişti. Foto: Görgün Özdemir

Hurda indirimi tutarı yüzde 50 arttı

TBMM tarafından bayram öncesinde görüşülüp, onaylanan Torba Yasa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dün imzalandı. İmza sonrası Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Torba Yasa içerisinde hurda indirimi uygulamasında bugüne kadar 10 bin lira olarak uygulanan teşvik 15 bin liraya yükseldi.

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen inlerce liralık cezalar da iptal edildi.

Resmi Gazete’de hurda araçlara ilişkin yeni düzenleme için şunlar yazılı:

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.”

Mayıs ayı başında hurda indirimine konu araç vergisiz fiyatları yeniden düzenlenmişti. Hangi tutardaki araca ne kadar hurda indirimi uygulanıyor linkteki haberimizde inceleyebilirsiniz.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kaçak geçiş cezaları ne olacak

Torba Yasa ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar iptal oldu. Cezalara ilişkin açılan davalara yer olmadığına ilişkin karar verilecek ve yargılama giderleri tarafların üzerine bırakılacak. Bunlardan vekalet ücreti istenmeyecek. Eğer tebliğ edilen cezalar ödendiyse; bugünden itibaren 3 ay içinde başvurulması halinde ödemeyi yapan mükellefe iade edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan madde şöyle:

“25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz