Goodyear Raporu’nda filoları neler bekliyor?

0

Goodyear'a göre Avrupa'da 7 karayolu nakliyecisinin biri

8 yılda içinde işsiz kalacak

Petrol fiyatlarının lojistik sektörü üzerindeki etkilerinin tartışılması amacıyla 25 Ocak 2012 tarihinde Brüksel’de düzenlenen Goodyear etkinliğinin sonuçları bir rapor olarak açıklandı.  Yeni rapor, Avrupalı her yedi karayolu nakliyecisinden birinin, yakıt verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına karşın, gerekli destek sağlanmadığı takdirde sekiz yıl içinde işsiz kalacağının tahmin edildiğini ortaya koydu.

Avrupa Karayolu Taşımacılığında Yakıt Verimliliğinin Yönetilmesi Sempozyumu”nun ardından Goodyear’ın açıkladığı rapor; filoların üçte birinin, yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonları hakkındaki sınırlamalar, yeni düzenlemeler ve vergilerin geleceğine ilişkin Avrupa geneline yönelik mevzuat konusunda hazırlıksız olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre filolar, daha fazla verim elde etmek amacıyla sektörel gelişmeleri ve ülkelerin politikalarını yakından izlerken, lojistik şirketlerinin üçte birinin, AB’nin verimli yakıt teknolojileri ve yakıt verimliliğini geliştirme programlarına yönelik yatırım yapmasını bekliyor.

FİLOLAR NELERİ MERAK EDİYOR

Raporda yer alan veriler; filoların yeşil cihazlar ve eğitime yönelik yatırımların maliyetleri ile bunlarla CO2 emisyonlarında sağlanacak düşüşü tahmin etmeyi amaçlayan bir modelleme aracı isterken; yakıt verimliliği üzerinde etkili olan faktörler hakkında daha fazla bilgi ve Avrupa mevzuatı ile verimli filoların teşvik edilmesi istendiğini gösteriyor.

Goodyear Ticari Lastik Bölümü EMEA Başkan Yardımcısı Michel Rzonzef, karayolu taşımacılık sektörünün geleceğine yönelik öngörülerin yer aldığ raporun sonuçlarıpyla ilgili şunları söyledi:

“Karayolu taşımacılık sektörü, Avrupa’nın iddialı iklim değişikliği hedeflerinin karşılanmasına yardımcı olmak için muazzam bir baskıya göğüs geriyor, ancak yakıt tasarrufu yönündeki taahhütlerine rağmen birçok filonun, potansiyel karbon mevzuatının maliyet ve işletme etkilerinin üstesinden gelmek üzere daha iyi hazırlanabileceklerini düşünüyoruz. Araştırma, filoların büyük çoğunluğunun hâlihazırda yürürlükte olan sağlam yakıt tasarrufu tedbirlerinin bulunduğunu ve bu yüzden, daha zorlu hedefleri başarmak için verimliliği artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için daha neler yapabileceklerini bulmaya gayret ettiklerini doğruladı Kamyon sürücülerine yönelik ekonomik sürüş eğitimleri ile lojistik hizmetlerinin, rota planlamasının ve araç aerodinamiğinin iyileştirilmesi gibi diğer seçenekler arasında yuvarlanma direnci düşük lastikler de bir filonun yakıt verimliliğini artırmaya yönelik bir seçenek…”Yakıt verimliliği bir numaralı öncelik  Sempozyum esnasında yapılan değerlendirmelerde, petrol fiyatlarındaki artışla beraber filoların operasyonlarını çevre dostu kılmak için çalışmalarına başladığı, bu nedenle filoların yakıt tasarrufunu artırmak amacıyla ekonomik sürüş eğitimlerine yatırım yaparken, verimli taşıtlar kullanmak, lojistik hizmetler ve rota planlamasının iyileştirilmesi ve yakıt verimli lastiklerin kullanılması gibi önemli çözüm araçlarına yönlenilmesi konularına dikkat çekildi.2020’ye kadar yüzde 20 ilave verimlilikFiloların genel olarak yakıt tasarrufu konusunda gerekli çalışmalara başlamış olmasıyla birlikte, Avrupalı karayolu taşımacılarının ilave çalışmalar konusunda destek ve önerilere açık olduğu sempozyumda tartışılan konular arasında yer aldı.Avrupalı 10 filodan 7 tanesi, yakıt tasarrufu veya karbon salınımı azaltımına yönelik hedeflerine ulaşmak için çalışırken, daha fazla verimlilik ve tasarruf olasılığına yönelik tahminlerinde ılımlılar. Bununla birlikte, yakıt fiyatlarının nispeten düşük olduğu Polonya ve İspanya gibi ülkelerdeki filoların daha iyimser olduğu ve 2020’ye kadar yüzde 20 ilave verimlilik ve tasarruf sağlayabileceği düşünülüyor. Yakıt fiyatlarının AB ortalamasının üstünde olduğu İngiltere’de filoların üçte biri yakıt verimliliğini arttırmak için her şeyi yapmış olduklarını ve daha fazla tasarruf yapılamayacağını belirtiyor.

Goodyear’dan verimlilik önerileriGoodyear’ın bu bulgular ışığında, emisyonları azaltma ve verimliliği artırmaya yönelik olarak ticari karayolu taşımacılık sektörüne yardımcı olmak amacıyla yaptığı çözüm açıklamasında; bütün ağır hizmet araçlarında lastik basıncı izleme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi, bu teknolojinin iyileştirilmesi için yatırım yapılması, aerodinamik iyileştirmeler veya yuvarlanma direnci ve ıslak zeminde kavrama özelliklerinin yeni AB lastik etiketi kriterlerinde A, B, C derecelerini almış filoların teşvik edilmesi; verimliliği artırmak üzere ağır hizmet araçlarında ağırlık ve yükseklikle ilgili AB kısıtlamalarında düzeltme yapılması gibi konulara dikkat çekildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here