2020 için otomotive yeni destek planlanıyor

Türkiye otomotiv sanayinin rekabette elini sağlamlaştırmak için yeni bir destek programının devreye alınması konuşulmaya başlandı. 2020 için otomotive yeni destek planları arasında teknolojiler, akıllı sürüş ve otonom araçlar öne çıkacak.

Yeni desteklerle sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi teknolojik alanlarda üretim yeteneğinin artırılması ana hedef olarak öne çıkıyor.

“2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda yer alan detaylara göre yüksek teknolojiye dayalı yerli marka araç üretimiyle rekabet gücü yüksek tedarik sanayisinin geliştirilmesi ve uluslararası pazarlarda pay alınması isteniyor.

Bu hedefin yakalanabilmesi için Otomotiv Destek Programı adıyla yeni bir destek paketi devreye alınacak.

Otomotiv sektörünün kümelenme destek programından faydalanması için tanıtım faaliyetleri ne öncelik verilecek ve kümelenme birlikteliği daha fazla desteklenecek.

Türkiye otomotiv endüstrisinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi hedefiyle küresel gelişmeler; yeni teknolojiler ve değişen talep beklentileri çerçevesinde, çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlilik gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesi destek paketinde öne çıkacak.

Mobilite sistemlerine destek planı

2020 için otomotive yeni destek programı kapsamında otomotive yönelik bilişim teknolojilerinde; ulusal üretim ve Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi için; ulusal ortak proje platformlarının oluşturulması ve desteklenmesi sağlanacak.

Türkiye’de otonom ve bağlantılı mobilite uygulamalara yönelik canlı test ve geliştirme sahası belirlenecek. Bu doğrultuda altyapı ihtiyacı destek fonlarıyla tamamlanarak, kullanıma açılması için girişimlerde bulunulacak. Mobilite sektörleri, sektörel yol haritası eylem planlarının ilk aşaması tamamlanacak ve yaygınlaşma planı hazırlanacak.

Sektörel pazar araştırmalarıyla teknolojik gelişim, insan gücü ihtiyacı, pazarlama, markalaşma gibi konulardaki araştırmalara yönelik destek programı uygulanacak. Mobilite sektörleri, sektörel yol haritaları çalışması kapsamında uluslararası kuruluşların destek ve başarılı uygulama örnekleri incelenerek mevzuat değişikliği, kurumsal ve idari düzenleme önerileri geliştirilecek.

İhracat pazarları ve imkanları artırılacak

Otomotiv endüstrisi için, yurt dışı pazar ve ihracat imkanlarının artırılması ana hedefler arasında yer alıyor. 2020 yılı destek planı içerisinde otomotiv sanayisinin ihracat pazarlarına yönelik risklerin azaltılması için; yurt dışı yatırımlara yönelik araştırmalar içine girilecek. 

“Yerinde Pazar Araştırması Raporu” hazırlanacak.

Cevap Gönder

Please enter your comment!
Please enter your name here